Företaget

Efterbehandling

I vårat kompletta bokbinderi finns närmast obegränsade möjligheter att skapa nya produkter, men också att rationalisera och effektivisera - något som kommer er som kunder till glädje i form av konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser.

Efterbehandling

Vår kapacitet

Trycksaker är så mycket mer än bara färg på papper. Innehållet går att förmedla på många sätt och med olika känsla. Allt från specialeffekter som prägling, stansning eller laminering till speciella falsningar och bindningar. Utbudet är stort och här har varken vi eller vår utrustning några begränsningar.

Falsning
Klamring
Limbindning
Stansning
Prägling
UV-Lackering
Seglaminering
Ringbindning
Ibladning

Efterbehandling

Falsning

Våra falsmaskiner ger din kreativitet fria tyglar. De täcker inte bara ett brett utbud av falstyper, utan klarar även utmanande jobb med komplexa falsningar med lätthet.

Enkelfalsning

I sin enklaste form är en folder ett pappersark som falsas på mitten, så kallad enkelfalsad (4-sidig) folder.

Rullfalsning

Här falsas så att sidorna ”rullas” inåt. Rullfalsning beskrivs ibland med ett ”U”.

Z-falsning

Sidorna falsas växelvis åt varsitt håll. Denna falsning kallas även parallellfalsning på fackspråk, då falsvecken går parallellt med varandra.

Fönsterfalsning

Ytterligare ett sätt att falsa en 6-sidig folder är så kallad fönsterfalsning. Den kallas även altarskåpsfalsning. Här är sidorna olika breda och den falsas så att de främre sidorna möts, medan ”ryggen” är hel. Fönsterfalsning beskrivs ibland med ett ”C”.

Dubbel paralellfalsning

Närliggande är något som kallas dubbel altarskåpsfalsning. Den är på 8 sidor och istället för att man har en ryggsida så falsas även denna del, motsvarande en enkelfalsning. Här finns inte samma standard för de smalare sidorna, då de ej kommer att mötas och matcha varandra.

Korsfalsning

Denna metod används ofta för att falsa broschyrer, kartor och tidningar, där storleken på det ursprungliga arket behöver minskas för enklare hantering eller distribution. Korsfalsning garanterar en prydlig och jämn vikning, vilket ger slutprodukten ett professionellt utseende.